Vremenska napoved
Ajdovšcina

ŽUPNIJA KAMNJE
Kamnje 52
5263 Dobravlje
(05)368 80 20

Podružnice

podružnice župnije ČRNIČE

VRTOVIN
Marija vnebovzeta
Podružnična cerkev  Marije vnebovzete

VRTOVIN
Sv. Pavel
Podružnična cerkev  Svetega Pavla

SKRILJE
Marjeta Antiohijska
Podružnična cerkev  Marjete Antiohijske

Vedno aktualno

Prijava

Župnija Kamnje in Črniče

Na kamnita tla pa je vsejan tisti, ki posluša besedo in jo takoj z veseljem sprejme, a nima v sebi korenine, ampak je nestanoviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj pohujša. Med trnje vsejan pa je tisti, ki posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost bogastva zadušita besedo in postane nerodovitna.
(Mt 13,20–22)

Odlomki Božje besede na naslednjo nedeljo:
1. berilo: Mdr 12,13.16–19
2. berilo: Rim 8,26–27
evangelij: Mt 13,24–43
...

Povečaj

Ni objav za prikaz.

Oznanila, 15. nedelja med letom, 16. julija 2017

PredogledPriponkaVelikost
Tiskana oznanila.pdf188.1 KB

»Med trnje vsejan pa je tisti, ki posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost bogastva zadušita besedo in postane nerodovitna.« (Mt 13,20).

 

 

 

 

 

KRIŠTOFOVA NEDELJA
Prihodnja nedelja je Krištofova, ko se zahvaljujemo za srečno prevožene kilometre. Po vseh mašah bo blagoslov vozil. To nedeljo v nabiralnik (v obeh župnijah) lahko oddamo dar za misijonski sklad MIVA za vozila v misijonih.

POROKA
V soboto bosta sklenila sveti zakon Veronika Šinigoj iz Malovš in Tadej Šuligoj iz Lokovca. Vabljeni k maši, mladoporočenca priporočamo v molitev.

ADORACIJA
Tudi ta četrtek bo v Črničah po večerni maši adoracija do 21.30. Do 21. ure bo možnost za spoved ali pogovor.

NABIRKE
Za Petrov novčič smo 2. 7. zbrali in oddali v Kamnjah 251,20, v Črničah 187,71 evrov.

STRŽIŠČE
Srednješolce in študente lepo vabim, da ob vseh drugih možnostih najdete čas za doživeto izkušnjo tedna v Stržišču od 30. 7. do 6. 8., družine pa od 10. do  13. avgusta, takrat potrebujemo tudi mlade varuhe in varuške.

POLETNI PROGRAMI ZA MLADE

POLETNI DNEVI V STRŽIŠČAH

Bogoslužje:

nedelja, 16. 7.,
15. NEDELJA
MED LETOM
Karmelska Mati Božja (Karmen)

KAMNJE ob 7.00
za † Karlo Rijavec, p. n. Potoče 46

ČRNIČE ob 9.00
za † Karla Šaleka, p. n. Črniče 45
za župnijo

SKRILJE ob 10.00 
za † Merico Možina, Skrilje 83, p. n. darovalcev

                                                          PROCESIJA SRT

VRTOVIN ob 16.00
pogrebna za † Stanislava Pirjevca, Vrtovin 27

ponedeljek, 17. 7,
Aleš,
spokornik

KAMNJE ob 20.00
za † Tineta Besednjaka,
Potoče 43c, 8. dan

GOJAČE ob 20.00
za † Venceslava in Dorico Cigoj, p. n. Gojače 8

torek, 18. 7.,
Simon iz Lipnice,
duhovnik

VRTOVIN ob 20.00
za † Ivano Lozar,
Vrtovin 110

ČRNIČE ob 20.00
za † Jožefa in Jožefo Čermelj,
Vrtovin 84

sreda, 19. 7.,
Makrina Mlajša,
devica

SKRILJE ob 20.00
za † Alojza in †† starše Valič, Skrilje 38

MALOVŠE ob 20.00
po namenu

četrtek, 20. 7.,
Marjeta Antiohijska,
mučenka

KAMNJE ob 20.00
za †† Valič,
Kamnje 63

ČRNIČE ob 20.00
za
†† starše Rebek,
p. n. Črniče 83
adoracija od 20.30 do 21.30
do 21.00 možnost za spoved

petek,21. 7.,

Danijel (Danilo),
prerok

VRTOVIN ob 8.00
za † Stanislava Pirjevca,
Vrtovin 27, 8. dan

RAVNE ob 20.00 
na čast Materi Božji za zdravje, p. n. Ravne

sobota, 22. 7.,
Marija Magdalena,
svetopisemska žena

SKRILJE ob 8.00
za vse †† Valič,
Skrilje 16

ČRNIČE ob 17.30 
za novoporočenca
Veroniko in Tadeja
po namenu

nedelja, 23. 7.,
16. NEDELJA
MED LETOM
Krištofova,
Brigita Švedska,
sozavetnica Evrope

KAMNJE ob 7.00        blagoslov vozil pri vseh mašah
za †† Bajc, Potoče 5

ČRNIČE ob 9.00
za vse †† Volk in Gašperin, p. n. Črniče 63
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
za † Jožeta
Petreta in †† starše Batagelj,
Vrtovin 133

smileyZa konec:
ZDRAVILA – Janezek leži bolan doma. Obišče ga sošolec in Janezek mu potoži, kako zanič zdravila in kapljice mora jemati trikrat na dan. Zaupno doda: »Veš, najraje vidim, da mi jih da nona, saj jih več kot polovico zlije mimo žlice.«

Arhiv oznanil ...